مشتریان ما

برخی مشتریان شرکت آذین صنعت هوشمند
مشتریان ما
در زیر برخی از مشتریان ما قابل مشاهده می باشند.

• اداره کل نوسازی استان آذربایجان شرقی
• اداره آموزش و پرورش عجب‌شیر
• اداره آموزش و پرورش سراب
• اداره آموزش و پرورش مرند
• اداره آموزش و پرورش بستان آباد

مشتریان
هوشمندسازی ساختمان و موتورخانه

• بستان آباد(جناب آقای سعیدکیوانی)
• سراب(جناب آقای اسماعیل ولدی)
• آذربایجان غربی-ارومیه(جناب آقای حسینی)
• آذربایجان غربی-ارومیه(جناب آقای پیروتی)
• آذربایجان غربی-ارومیه(جناب آقای خرازی)

مشتریان
اتوماسیون مرغداری

نمونه‌ای از نورپردازی اجرا شده (جناب مهندس احمدی) که در انتهای صفحه نمونه کار در شده است.

مشتریان
نورپردازی ساختمان
بازگشت به بالا