بیمارستان و کلینیک هوشمند

از آنجا که یکی از مهم ترین خواسته های انسان، تأمین نیازهای ایمنی و آسایش وی در محیط زندگی است؛ لذا امروزه ایجاد محیطی با حداکثر قابلیت های آسایشی و ایمنی طراحی ساختمان ها به شمار می آید. این مورد در خصوص معلولین، سالمندان، و بیماران نیازمند مراقبت های پزشکی و طراحی فضاهای درمانی اهمیت خاصی می یابد. سیستم مدیریت هوشمند که طی سالیان اخیر نمود چشمگیری در عرصه طراحی ساختمان های درمانی داشته است، راهکارهای ایمنی و رفاهی ویژه ای را در قالبی یکپارچه ارائه می نماید. به طورکلی یک بیمارستان یا کلینیک هوشمند ساختمانی است که از تعامل زیر سیستم های مختلف کنترلی برخوردار است و می تواند محیطی سالم همراه با امنیت و آرامش را برای کاربران فراهم آورد. سیستم های مختلف که در یک بیمارستان هوشمند در نظر گرفته می شوند موارد زیر را شامل می گردند.

  • سیستم مدیریت انرژی
  • سیستم امنیتی و ایمنی
  • سیستم مدیریت نیاز بیماران
  • سیستم های هوشمند سازی فضاهای اداری، عمومی و محوطه
  • مدیریت یکپارچه ساختمان
  • سیستم مدیریت تأسیسات مرکزی
  • سیستم مانیتورینگ گازهای طبی
  • سیستم کنترل تردد فضاهای ویژه همچون SR, CCU, ICU, NICU و …
  • سیستم مدیریت خودروها در پارکینگ ها
  • سیستم های ویدئو کنفرانس و Telemedicine

سیستم های کنترل هوشمند می توانند براحتی با نیاز های مختلف فضایی منطبق گردند، که از آن جمله می توان به نیاز های یک فضای درمانی یا بیمارستانی اشاره نمود. سیستم های فوق مدرن، دوربین های مداربسته و کامپیوتر های کنترلی میتوانند برای آگاهی از وضعیت سالمندان و بیماران و مراقبتهای پزشکی استفاده کنند. مانیتورینگ اتاق عمل و ویدئو کنفرانسها نیز از سایر خدمات اینگونه سیستم ها می باشند. بدین ترتیب تکنولوژی اخیر اتوماسیون قادر به انجام مراحل کار درمانی و مراقبتی بوده و تا آینده ای نه چندان دور می تواند بار سنگین وظایف پزشکی و پرستاری را کاهش دهد.

نوشتن نظرات و دیدگاه ها
بازگشت به بالا